IntrastatLatvija datus par ārējo tirdzniecību līdz 2004.gada 1.maijam apkopoja, izmantojot informāciju no muitas kravas deklarācijas jeb Vienotā administratīvā dokumenta (VAD). Kļūstot par Eiropas Savienības (ES) dalībvalsti un Vienotā Kopienas tirgus daļu, nav iespējams iegūt datus par tirdzniecību ar ES. Lai nodrošinātu objektīvas un ticamas informācijas iegūšanu par tirdzniecību ar dalībvalstīm, ES ir izstrādāta statistiskās uzskaites sistēma INTRASTAT.

INTRASTAT sistēmas darbību nosaka ES Padomes 1991.gada 7.novembra regula (EEK) Nr.3330/91 par statistiku attiecībā uz dalībvalstu savstarpējo preču tirdzniecību. Savukārt ES Padomes 2000.gada 7.septembra regula (EEK) Nr.1901/2000 par regulas Nr.3330/91 ieviešanas nosacījumiem nosaka statistiskās informācijas iesniedzēju noteikšanas procedūru un atbilstoši tai uzņēmumi tiek iekļauti INTRASTAT uzņēmumu reģistrā un kļūst par ārējās tirdzniecības statistiskās informācijas iesniedzējiem – respondentiem.

INTRASTAT pārskati ir jāaizpilda, ņemot vērā preču fizisko kustību nevis preču īpašumtiesību maiņu vai faktūrrēķina apmaksas vietu. Tas nozīmē, ka INTRASTAT pārskatu aizpilda un iesniedz tajā dalībvalstī, kurā preces ir fiziski saņemtas vai no kuras nosūtītas. Informācija tiek iesniegta, izmantojot periodiskos/ikmēneša deklarācijas.

Pamatojoties uz CSP norādījumiem, INTRASTAT pārskata veidlapu var aizpildīt respondents vai tā pilnvarotais pārstāvis – arī muitas brokeris. Ja Jūs ir ieinteresējis šis INTRASTAT pārskatu iesniegšanas pakalpojums, vai arī Jums ir kādi jautājumi saistībā ar INTRASTAT, lūdzam Jūs sazināties ar mums!