Kravu apdrošināšana


Kravu apdrošināšana ir iespēja apdrošināt kravu pret zaudējumiem, kas tai, iespējams, varētu tikt nodarīti pārvadāšanas, uzglabāšanas vai pārkraušanas laikā. Tie ne vienmēr ir pakļauti pārvadātāja kontrolei, kā piemēram, nepietiekams preču iepakojums, neuzmanīga preču iekraušana transportlīdzeklī no nosūtītāja puses vai izkraušana no saņēmēja puses, dabas katastrofas, u.t.t. Pārvadātāju atbildības apdrošināšanas limits reizēm ir nepietiekams, tāpēc mēs ieteiktu kravu apdrošināt papildus. Jūs varat apdrošināt kravu no nosūtīšanas brīža līdz pat piegādes brīdim. Apdrošināšana ir spēkā arī kravas glabāšanas un pārkraušanas laikā.

SIA LOĢISTIKAS RISINĀJUMI ļaus Jums ietaupīt laiku un līdzekļus, piedāvājot apdrošināt kravu Jūsu vietā. Nepieciešamības gadījumā sazinieties ar mums!