Pārvadātāja atbildība


Darbojoties kravu pārvadājumu biznesā, pārvadātāja atbildības un kravas saglabāšanas apdrošināšana ir īpaši nepieciešama. 1976. gada Ženēvas Konvencija par starptautisko autopārvadājumu līgumu (CMR) nosaka pārvadātāja atbildību par kravas saglabāšanu. Starptautiski atzīta apdrošināšanas polise ir pirmais apliecinājums tam, ka Jūs varat uzticēt savu kravu mūsu uzņēmumam. Jums nav atsevišķi jāmaksā par pārvadātāja atbildību.

Kas būtu jāzin par pārvadātāja atbildības apdrošināšanu:

Sauszemes transportā pārvadātāja atbildības likme ir 8,33 SDR (aptuveni 10 USD) par kravas bruto kilogramu – CMR apdrošināšana.

Gaisa transportā pārvadātāja atbildības likme ir 16,67 SDR (aptuveni 20 USD) par kravas bruto kilogramu – AWB apdrošināšana.

Jūras transportā pārvadātāja atbildības likme ir 2 SDR (aptuveni 2,4 USD) par kravas bruto kilogramu vai 666,67 SDR (aptuveni 800 USD) par vienību – B/L apdrošināšana.

Gadījumā, ja krava tiek zaudēta vai bojāta vietējās piegādes laikā, pārvadātāja atbildību nosaka attiecīgās valsts likumdošana. Atbildības apdrošināšana kompensē zaudējumus uz reālā svara bāzes, bet ne uz apjoma svara bāzes. Pārvadātāja atbildība ietver sevī zaudējumus, kas radušies pārvadātāja vainas dēļ. Pārvadātājs nav atbildīgs par zaudējumiem, ja tos izraisījuši apstākļi, ko pārvadātājs nav varējis novērst.

Ja jūsu kravas vērtība pārsniedz augstākminētās pārvadātāja atbildības likmes, SIA LOĢISTIKAS RISINĀJUMI iesaka Jums pasūtīt kravas papildus apdrošināšanu. Mēs palīdzēsim, tikai dodiet ziņu!

Kravas apdrošināšana.