Piegādes noteikumi


Piegādes nosacījumi jeb Incoterms 2000 ir Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi tirdzniecības terminu skaidrošanai, kas atvieglo starptautisko tirdzniecības darījumu veikšanu. Incoterms 2000 tiek nosacīti sadalīts 4 grupās.

E grupa: nosūtīšana.
Noteikumi, saskaņā ar kuriem pārdevējs izsniedz preci pircējam no savas rūpnīcas vai noliktavas (EXW).

F grupa: pamata piegāde nav apmaksāta.
Noteikumi, saskaņā ar kuriem pārdevēja pienākumos ir nogādāt preci līdz transporta līdzeklim, kuru ir norādījis pircējs (FCA, FAS un FOB). Piegādes līgumos ir minēta piegādes vieta, bet pārdevējam nav jāapmaksā piegādes izdevumi.

C grupa: pamata piegāde ir apmaksāta.
Noteikumi, saskaņā ar kuriem pārdevējam ir jānodrošina preces vietā, ko nosaka pircējs, bet viņam nav jāuzņemas atbildība par riskiem preču pazušanas vai sabojāšanas gadījumos to transportēšanas laikā (CFR, CIF, CPT un CIP). Piegādes līgumos ir minēta piegādes vieta un izdevumus par piegādi uzņemas pārdevējs. Šīs grupas piegādes noteikumiem svarīga pazīme ir tā, ka transportēšanas izmaksas līdz nogādei nolīgtajā vietā uzņemas preču pārdevējs, bet atbildību par precēm uzņemas pircējs jau no preču izsūtīšanas vietas. CIF un CIP ir vienīgie piegādes noteikumi, kuros ir tieši minēta apdrošināšanas nepieciešamība.

D grupa: saņemšana.
Pārdevējs sedz visus izdevumus un uzņemas visus riskus, kas rodas nogādājot preci pircējam līgumā norādītajā vietā (DAF, DES, DEQ, DDU, DDP).

Incoterms 2000 piemērojamība transporta veidiem:

  Jebkurš transporta veids:

 • EXW – Ex Works (vietas nosaukums …)
 • FCA – Free Carrier (vietas nosaukums …)
 • CPT – Carriage Paid To (piegādes vietas nosaukums…)
 • CIP – Carriage and Insurance Paid To (piegādes vietas nosaukums…)
 • DAF – Delivered At Frontier (vietas nosaukums …)
 • DDU – Delivered Duty Unpaid (piegādes vietas nosaukums…)
 • DDP – Delivered Duty Paid (piegādes vietas nosaukums…)
  Jūras un iekšzemes ūdeņu transports:

 • FAS – Free Alongside Ship (nosūtīšanas ostas nosaukums …)
 • FOB – Free On Board (nosūtīšanas ostas nosaukums …)
 • CFR – Cost and Freight (nosūtīšanas ostas nosaukums …)
 • CIF – Cost, Insurance and Freight (nosūtīšanas ostas nosaukums …)
 • DES – Delivered Ex ship (nosūtīšanas ostas nosaukums …)
 • DEQ – Delivered Ex Quay (nosūtīšanas ostas nosaukums …)